Ni-Na Design Logo
Potražite nas na instagramu i facebooku
Prati nas

Zaštita podataka

  /  Zaštita podataka
Ni-Na Design Logo

Zaštita podataka

Zaštita osobnih podataka: Svi osobni podaci fizičkih osoba koje prikupljamo i obrađujemo čuvaju se sukladno Općoj Europskoj direktivi o zaštiti osobnih podataka (GDPR 2016/679)

Prikupljanje podataka

Korištenjem naše internet stranice, slanjem upita e-mailom, kontaktiranje putem socijalnih mreža, narudžbama i sl. prikupljaju se osobni podaci. Podaci podrazumijevaju:

  • Ime, prezime
  • Adresa stanovanja
  • Broj bankovnog računa
  • E-mail adresa
  • Broj telefona

Osobni podaci se prikupljaju izravno od pojedinca – podaci dostavljeni za potrebe izvršenja ugovora, kreiranjem korisničkog računa na internet stranici, telefonskim razgovorom, sudjelovanjem nagradnom natječaju.

Obrada i korištenje podataka

Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada je nužna za izvršenje ugovora o kupoprodaji.

Korištenje podataka

Osobne podatke koristimo za slijedeće svrhe:

  • Izvršavanje ugovora o prodaji – osobne podatke možemo upotrijebiti tijekom pružanja ugovora o prodaji, te za pružanje različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije same prodaje
  • Marketinške i prodajne aktivnosti – osobne podatke možemo upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, sadržajima, popustima ili sličnim aktivnostima
CroatianEnglishGerman